معرفی هواپیما

ikarus A  یک هواپیما با بال بالا، شبیه ساوانا و یورو فاکس … این هواپیما کاملا منحصر به فرد است و دارای یک استیک v شکل است که قابلیت این را دارد که هر دو سرنشین آن را کنترل کنند ضمنا لندینگ های بسیار نرمی دارد و برای موزش بسیار مناسب است با سوخت بنزین سوپر کار میکند

ثبت فرم اجاره هواپیمای هواپیمای ایکاروس ikarus A


قوانین اجاره هواپیما به صورت آزاد با خلبان

تمام پروازها زیر نظر فرودگاه پیام  (واقع در کرج، مهرشهر) انجام می شوند.

 هزینه ی هر نیم ساعت پرواز برای هر 1 نفر می باشد * حداقل ساعت پروازی برای مشتری 30 دقیقه است. * هواپیماها دو نفره هستند، یعنی 1 خلبان از فرودگاه پیام و 1 مسافر؛ چنانچه مسافران 2 یا چند نفر باشند می توانند از چند هواپیما استفاده کنند. * اجاره هواپیما فقط در روزهای پنجشنبه و جمعه امکان پذیر می باشد حضور راس ساعتی اعلامی باشد. ترجیحا با یونی فرم در فرودگاه حاضر شوید. 

واریز مبلغ 50/000 تومان در سایت می باشد  340/000تومان در فرودگاه قبل از پرواز

جهت هماهنگ سازی برای تعیین وقت مناسب  پرواز و نوع هواپیما را انتخاب نموده و فرم مربوط به آن را تکمیل نمایید 

تلفن هماهنگی پس از ثبت نام 09302224656